Zhejiang Baite Medical Appliances Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Zhejiang Baite Medical Appliances Co., Ltd.
Zhejiang, China
respiratory
Tubing
Urology
homecare
0,09 US$ - 0,15 US$/Cái
200000 Cái(Min. Order)
0,15 US$ - 0,60 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,13 US$ - 0,18 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,13 US$ - 0,19 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,29 US$ - 0,35 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,18 US$ - 0,24 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.